Kontakt na pracoviště


Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Bezručovovo nám. 885/14


                    
Vedoucí centra   
         
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

Research Centre for Social Inclusion

Faculty of Public Policies

Silesian University in Opava

Bezrucovo nam. 885/14Head of the centre

Assoc. Prof. Dr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz