Kontakt na pracoviště


Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulta veřejných politik v Opavě Slezská univerzita v Opavě Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava


                    
Vedoucí centra doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

Research Centre for Social Inclusion Faculty of Public Policies Silesian University in Opava Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava, The Czech RepublicHead of the centre

Assoc. Prof. Dr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz