Číslo projektu
Název projektu Vydávání mezinárodního časopisu Central European Papers
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

Číslo projektu
Název projektu Podpora zahájení mezinárodního studijního programu
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

Číslo projektu
Název projektu Rekonstrukce objektu Bezručovo náměstí 14
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

Číslo projektu
Název projektu Pořízení talárů a klobouků Fakulty veřejných politik
Řešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009