Název projektu Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel projektu Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2019 - 2020

Název projektu Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního
Řešitel projektu Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2018 - 2019