Číslo projektu 10/2011/czpl/slu/prihr
Název projektu Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2011

Číslo projektu 10/2010/DT/czpl/SU
Název projektu Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2010

Číslo projektu 11/2010/DT/czpl/SU
Název projektu Česká a polská společnost 1918 - 1938. Sociologické reflexe politických a sociálních problémů>
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2010

Číslo projektu 08/2009/DT/czpl/SU
Název projektu Česká a polská společnost 1918-1938. Sociologické diskuse a polemiky.
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2009