Interní soutěž SU v rámci IP (ISIP) 2016 - 2018

Byla vyhlášena Interní soutěž v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2016, která se řídí Směrnicí rektora č. 13/2015 – Zásady Interní soutěže v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě a dále Rozhodnutím rektora 36/2015, jímž se vyhlašuje ISIP 2016.

Směrnice rektora
Rozhodnutí rektora
Formulář ISIP – závěrečná zpráva
Formulář ISIP – průběžná zpráva
Formulář ISIP – Žádost

Bylo vyhlášeno dodatečné kolo Interní soutěže v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě s počátkem řešení projektů v roce 2016, a to Rozhodnutím rektora č. 11/2016

Rozhodnutí rektora 11/2016

Důležité termíny:

Fakultní termín pro odevzdání průběžných zpráv k ISIP projektům za rok 2018 je 13.9.2018 do 10:00 hod na referát pro rozvoj. Průběžné zprávy se odevzdávají spolu se všemi náležitsotmi v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a zároveň zasílají elektronicky na jana.bortlikova@fvp.slu.cz