Fond mikroprojektů euroregionu Silesia

Nedílnou součástí programů EU určených na podporu přeshraniční spolupráce jsou "fondy malých projektů", prostřednictvím kterých jsou financovány ty nejmenší projekty, zejména neinvestičního charakteru. Tyto malé projekty představují spolupráci místních společenství na obou stranách hranice, jejíž hlavním cílem je rozvoj mezilidských vztahů, společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit, veřejných služeb apod.

Mikroprojekt byl definován těmito finančními limity dotace z prostředků EU:

  • minimální dotace: 2 000 EUR
  • maximální dotace: 30 000 EUR

Podmínkou je zapojení přeshraničního partnera.

 

Stránky Fondu mikroprojektů

Aktuální výzvy

 

Důležité termíny:

Pro 4. kolo výzvy FM euroregionu Silesia: Žádosti se podávají do 9. 5. 2017 na oddělení rozvoje FVP. Do 30. 4. 2017 je třeba odevzdat list projektového záměru, rovněž na oddělení rozvoje FVP