Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které upravují oblast vysokého školství, a s tím související úpravu právního postavení veřejných a soukromých vysokých škol, dále právní úpravu otázek spojených se studiem na vysokých školách jako jsou poplatky spojené se studiem, práva a povinnosti studentů vysokých škol, právní úpravu studijních programů a akademických titulů udělovaných v České republice aj.

Link na stránku MŠMT