Rozvoj

Kontakty a profily zaměstnanců Referátu pro rozvoj

 

Proděkan pro rozvoj a zahraničí

  • doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.

 

Referent pro rozvoj

  • Mgr. Jana Bortlíková