Telefonní kontakty

01

+420 553 684 156

Místnost

01

C-448

Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.

Email: marie.bajnarova@fvp.slu.cz
Konzultace v ZS 2023/2024:
Pondělí: od 9:45 do 10:30 hod., popř. dle domluvy. 

Tel.: 55368 4156 Místnost: C-448

Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd