Telefonní kontakty

Místnost

01

C-448

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Email: vladislava.zavrska@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí od 13:15 do 14, po emailové domluvě.

Emailem je možné dohodnout také jiný termín k online konzultaci.
Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd