Ing. Monika Grillmaierová

Email: monika.grillmaierova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum empirických výzkumů

Koordinátor projektu

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 305

Místnost

01

C-506