Telefonní kontakty

01

+420 553 684 172

Místnost

01

C-508

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Email: jarmila.pipekova@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny pro studenty prezenčního studia: čtvrtek 9,00 - 9,30 po předběžné domluvě mailem

Konzultační hodiny pro studenty kombinovaného studia: pátek dle předběžné domluvy mailem


Pracoviště

01

Ústav speciální pedagogiky

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky