Telefonní kontakty

01

+420 553 684 305

Místnost

01

C-508

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

Email: andrea.preissova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů