Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

Email: andrea.preissova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum empirických výzkumů

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 305