Telefonní kontakty

01

+420 553 684 176

Místnost

01

C-507

Yvona Mladá

Email: yvona.mlada@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů

Sekretářka

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů