Yvona Mladá

Email: yvona.mlada@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum empirických výzkumů

Sekretářka

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 189