Ing. Eva Prokšová

Email: eva.proksova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum empirických výzkumů

Projektový manažer

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 189