Telefonní kontakty

01

+420 553 684 147

Místnost

01

C-412

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Email: katerina.janku@fvp.slu.cz

E-mail: katerina.janku@fvp.slu.cz

Zaměření: Speciální pedagogika
Pracoviště

01

Ústav speciální pedagogiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky