Telefonní kontakty

01

+420 553 684 147

Místnost

01

C-412

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Email: katerina.janku@fvp.slu.cz

Publikační činnost

Výběr z publikační činnosti:

·        JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. Opava: SLU FVP, 2018. ISBN 978-80-7510-335-2.

·        JANKŮ, Kateřina. Podpora vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Pdf, 2019. ISBN 978-80-7599-156-0.

·        JANKŮ, Kateřina a Petr ADAMUS. Focus on research of special education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2018,  16.2018(16), s. 194-204. ISSN 1314-7277.

·        JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu. Grant Journal. 07/01, 2018. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4.

·        ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Team work as targeted support of inclusion in education. In ICERI 2019 Proceedings. ICERI 2019, 12th International Conference of Education, Research and Innovation. 1. vyd. Seville, SPAIN: ICERI2019, 2019. s. 1803-1808, 6 s. ISBN 978-84-09-14755-7.

·        ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Direct support of the teacher in the context of primary pedagogical intervention. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Edulearn 2020 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca Spain: IATED Academy, 2020. s. 1189-1196, 8 s. ISBN 978-84-09-17979-4.