Mgr. Ludmila Tesařová

Email: ludmila.tesarova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro rozvoj a zahraničí

Referent pro rozvoj

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro rozvoj a zahraničí

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 305