Telefonní kontakty

01

+420 553 684 305

Místnost

01

C-506

Mgr. Ludmila Tesařová

Email: ludmila.tesarova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů

Referent pro rozvoj

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů