Telefonní kontakty

01

+420 553 684 123

Místnost

01

C-209

Mgr. Darina Havrlantová

Email: darina.havrlantova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti