Telefonní kontakty

01

+420 553 684 174

Místnost

01

C-414

Mgr. Nikol Maďová

Email: nikol.madova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro vědu a tvůrčí činnost

Referát pro vědu, tvůrčí a ediční činnost