prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Email: marie.vitkova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Provoz FVP

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Provoz FVP

Telefonní kontakty