prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Email: marie.vitkova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Telefonní kontakty

Místnost

01

C-516