Telefonní kontakty

Místnost

01

C-516

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Email: marie.vitkova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

Odborný pracovník projektu

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd