doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Email: eva.zezulkova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum empirických výzkumů

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka

Centrum empirických výzkumů

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 175