Telefonní kontakty

01

+420 553 684 120

Místnost

01

C-211

02

C-447

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Email: marta.kolarikova@fvp.slu.cz

Místnost: C210, C520

Zaměření: psychologie, speciální pedagogika


KONZULTAČNÍ HODINY v LS 2020/2021 (přes MS Teams)

  • pro prezenční studenty úterý 9:00 - 9:30; středa, 11:20 - 11:50
  • pro studenty kombinované formy studia v pátky dle domluvy


Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd