Telefonní kontakty

01

+420 553 684 120

Místnost

01

C-211

02

C-447

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Email: marta.kolarikova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta, ONDŘEJOVÁ Edita a Lenka DADU. Vnímaná sociální opora jako důležitý faktor kvality života seniorů. In H. GEORGI, Hana (Ed.), Stárnutí 2021: Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference (s. 106-116). Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. https://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf. (indexováno ve WOS). ISBN 978-80-906237-4-3. (50 %)
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Recenze. Psychologie a její kontexty. Ostrava: Ostrava: FF OU, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 106-108. ISSN 1803-9278. doi:10.15452/PsyX.2019.10.0017
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Uchazeč o studium na vysoké škole a konfrontace s realitou studia. In Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání, Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshop, Martin Kaleja (Ed.), Opava: Slezská univerzita, [online] 2019, s. 47-54. ISBN 978-80-7510-329-1. Dostupné z: https://www.slu.cz/file/cul/dd06145b-2916-4fac-9116-e8a53928f06b.
  • KOLAŘÍKOVÁ, M  Sibling of Disabled Child at the Inclusive School. Journal of Community Medicine & Health Education. 2018, Vol 8(2): 609. DOI: 10.4172/2161-0711.1000609.
  • KOLAŘÍKOVÁ, M. The Needs of Families with Children with a Disability. Berlín: Lambert academia Publishing, 2018. 104 s. ISBN 978-613-9-58318-8.
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta, Alena PETROVÁ a Eva URBANOVSKÁ. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
  • KIMPLOVÁ, Tereza a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Jak žít s těžkým zrakovým postižením? Úvod nejen do psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-831-3.
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Nutnost rozšíření poradenství speciálních pedagogů a psychologů pro sourozence dětí s postižením. Speciální pedagogika. 2015, roč. 25, č. 2, s. 171-176. ISSN 1211-2720.
  • KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Key Factors Supporting or inhibiting the Process Of Identity Acceptance Related to Families with Disabled Children. Journal of Psychology and Psychotherapy. 2014, Volume 4, Issue 6, 10 pgs. doi: 10.4172/2161-0487.1000160.