Telefonní kontakty

01

+420 553 684 137

Místnost

01

C-424

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

Email: magdalena.chmelarova@fvp.slu.cz

Konzultační hodiny v době výuky:  

 • Úterý od 11.00. Bližší informace jsou dostupné v elektronické podpoře výuky.
 • Ostatní dny po domluvě emailem 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004: Ph.D. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Manažerská informatika
 • 1981: Ing. Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta strojní a elektrotechnická, obor Automatizované systémy řízení

Profesní odborné školení:

 • Datové zdroje a jejich využití v praxi
 • Základy statistiky a vícerozměrná statistika pro analýzu dat v programu SPSS
 • Úvod do GIS, analýza a sdílení dat
 • CSS pro pokročilé

Pedagogická činnost:

 • Moderní informační a komunikační technologie, informační systémy, aplikace pro výzkum, marketing a projektové řízení

Výuka zahraničních studentů:

 • Academic year 2018/2019 (WS) - Management and Leadership.  Two students from the Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Vědeckovýzkumná činnost:

 • 2018-2020: Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst. Aplikační výzkum agentury TAČR, registrační číslo TL01000015, řešitelka. Webová prezentace projektu: https://projekt-tacrcev.fvp.slu.cz/.
 • 2014-2015: Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví. Aplikační výzkum agentury TAČR, registrační číslo TD020048, řešitelka.
 • 2014: Síť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2013-2014: Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013, číslo 02983/2013/RRC, řešitelka dílčího projektu.
 • 2012: Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2012-2013: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, číslo 01548/2012/RRC, spoluřešitelka.
 • 2011: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10_2011_czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.
 • 2010: Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.

Členství a funkce ve vědeckých společnostech, výborech konferencí, odborných komisích a vystoupení na konferencích:

 • 2019: Mezinárodní vědecká konference "Obraz  chytrých řešení v regionálním rámu".  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. 07/11/2019, Opava. Referát: Kolibová, H., Chmelařová, M., Juříčková V. - Internet věcí a chytrá města očima obyvatel Moravskoslezského kraje.
 • 2018: Mezinárodní vědecká konference "Region a rozvoj společnosti 2018".  Mendelova univerzita v Brně. 18. října 2018, Brno. Referát: M. Chmelařová , F. Koliba -  Analýza webových prezentací měst Moravskoslezského kraje v konceptu internetu věcí.
 • 2017: Členka mezinárodního vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference "Aktuálne otázky trvalo udržatelného rozvoja miest a obcí". UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnéj správy, 19. 5. 2017, Košice. Referát: M. Chmelařová - Internet věcí a procesy ve veřejné správě.
 • 2016: Určený garant celostátní soutěže "Ekonomický tým 2016", kterou vyhlašuje MŠMT pro studenty středních škol ekonomických oborů. 6. 12. 2016, Opava.
 • 2016: Mezinárodní vědecká konference "Region a rozvoj společnosti 2016". Sekce 2: Regionální rozvoj a ekonomika. Mendelova univerzita v Brně. 20. října 2016, Brno. Referát: M. Chmelařová - Uplatnění technologií v regionálním kontextu.
 • 2015: Členka vědeckého a programového výboru vědecké konference "Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu". 11. 9. 2015, Opava. Referát: M. Chmelařová - Implicitní přenosy datových struktur a tvorba obsahových map.
 • 2015: International Scientific Conference "Finance and performance of firms in science, education and practice". Session 7: Regional Development. Tomas Bata University in Zlín. 23. až 21. 4. 2015, Zlín. Referát: H. Kolibová, M. Chmelařová - Philanthropy as part of the regional context for social inclusion.
 • 2014: Členka mezinárodního vědeckého a programového výboru mezinárodní vědecké konference "Firemní filantropie v MSK". 13. 6. 2014, Opava. Referát: M. Chmelařová - Networking ve firemní filantropii a dobrovolnictví.
 • 2009-2014: Členka Rady vysokých škol, členka pracovní komise pro informační technologie ve školství a komise pro vnější a zahraniční styky.
 • 2010-2014: Členka Rady CIT Ostravské univerzity v Ostravě.
 • 2013: Členka mezinárodního vědeckého a programového výboru mezinárodní vědecké konference "Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: Habitus seniorů a stěžejní témata aktivního stáří". 7. 6. 2013, Opava. Referát: M. Chmelařová - ICT jako nová šance pro seniory v Moravskoslezském kraji.
 • 2012: Členka mezinárodního vědeckého výboru na konferenci s mezinárodní účastí „Ľudský kapitál a spoločnosť. 5. 10. 2012, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach.
 • 2012: Členka programového výboru mezinárodní vědecké konference "Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity". 9. 12. 2012, Opava.

Mezinárodní programy a pedagogické mobility:

 • 2019: Přednáškový pobyt - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave (od28. 4. do 3. 5. 2019), Slovenská republika.
 • 2018: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 16. 4.do 20. 4. 2018), Slovenská republika.
 • 2012-2013: Coordinator of Ceepus Network CIII-CZ-0716-01-1213 „Economic, social and political aspects of central Eruope".
 • 2013: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 9. 12. do 13. 12. 2013). Slovenská republika.
 • 2011: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 12. 12. do 16. 12. 2011). Slovenská republika.
 • 2011: Monitorovací / Přípravný pobyt - Soluň (od 24. 9. do 29. 9. 2011). Řecko.
 • 2011: Přednáškový pobyt - Instystut Naukowy – Instytut Slàski w Opolu (od 20. 3. do 25. 3. 2011).Polská republika.
 • 2010: Přednáškový pobyt - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích (od 28. 11. do 3. 12. 2010). Slovenská republika.
 • 2009: Monitorovací / Přípravný pobyt - University of Primorska, Faculty of Humanities Koper (od 1. 7. do 7. 7. 2009). Slovinsko.

Rozvojové projekty:

 • 2017: Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archívů a jejich vazba na novelu zákona o VŠ se zřetelem k eIDAS. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C6, spoluřešitelka za SU v Opavě.
 • 2016: Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C14, spoluřešitelka za SU v Opavě.
 • 2015: Moderní technologie na podporu inovací ve výuce. Projekt ISIP SU v Opavě, číslo projektu 04/ISIP/2015, řešitelka.
 • 2015: Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů podle dle zákona č. 499/2004 Sb. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C17, řešitelka za SU v Opavě.
 • 2015: Práce s talentovanou mládeží. Projekt MŠMT, IP SU v Opavě, řešitelka.
 • 2013: Praktické multimediální odborné učebny na univerzitě. Projekt FRVŠ č. 378, řešitelka.
 • 2012-2014: Podpora práce s talentovanou mládeží na středních školách. Projekt MŠMT, IRP SU v Opavě, řešitelka.
 • 2012: Výuka podporovaná moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt FRVŠ č. 734, řešitelka.
 • 2011: Mezinárodní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C/39, řešitelka za SU v Opavě.
 • 2011: Pracoviště s digitálními technologiemi pro nácvik praktických dovedností. Projekt FRVŠ 659, řešitelka.
 • 2010-2012: Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Projekt ESF OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0173, řešitelka.
 • 2010: Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu. Centralizovaný projekt MŠMT, číslo projektu C/20, řešitelka za SU v Opavě.


Pracoviště

01

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Oddělení pro rozvoj a řízení projektů