Telefonní kontakty

01

+420 553 684 137

Místnost

01

C-424

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

Email: magdalena.chmelarova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

Oponentské posudky:

 • Oponentské posudky grantových projektů: 7 posudků na projekty TAČR, 2015.
 • MAJHEROVÁ, J. Modelovanie vo vyučování informatiky ako podpora algoritmizácie a programovania. Disertační práce. Bratislava: Matematický ústav, Slovenská akadémia vied, 2009.

Publikační činnost:

 • ČEPELOVÁ Anna a Magdalena CHMELAŘOVÁ. Smart solutions as an instrument for building smart cities. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-419-9.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V. Moderní technologie mění města a obce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-403-8 (Print). ISBN 978-80-7510-402-1 (Online).
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V. Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-358-1 (Print). ISBN 978-80-7510-360-4 (Online).
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBA, F. Analýza webových stránek prezentací měst Moravskoslezského kraje v konceptu Internetu věcí. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 205-212. ISBN 978-80-7509-658-6.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., JUŘÍČKOVÁ, V. Agenda Smart City ve vybraných mediích. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 277-281. ISBN 978-80-7509-658-6.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Internet věcí a plánování procesů ve veřejné správě. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky trvalo udržatelného rozvoja miest a obcí. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 71-78. ISBN 978-80-8152-529-2.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Uplatnění technologií v regionálním kontextu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 316-323. ISBN 978-80-7509-459-9.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ H. Philanthropy as Part of the Regional Context for Social Inclusion. Finance and performance of firms in science, education and practice. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, p. 638-652. ISBN 978-80-7454-482-8.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Networking ve firemní filantropii a dobrovolnictví. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s.73-86. ISBN 978-80-7510-053-5.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Digitální prostředí a moderní technologie v životě seniorů v Moravskoslezském kraji. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, s. 46-53. ISBN 978-80-7248-884-1.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Technologies and their impact on the 55+ people’s lifestyle. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Habitus of 55+ People in the Regional Context of the Moravian-Silesian Region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-7248-823-0.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M. Inter-generation solidarity in the care of seniors – alternatives for community planning. Econ’13. Journal of economics, management and business, 2013, p. 61-75. ISSN 1803-3865.
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. The dimension of using the Internet and its service in the light of the research at the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2012, s. 85-99. ISBN 978-80-7248-714-1. (podíl 50 %)
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CHMELAŘOVÁ, M., JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska problematiky společenské podpory aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. In KOLIBOVÁ, H. a kol.  Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 8-16. ISBN 978-80-7248-789-9.
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CHMELAŘOVÁ, M., JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska kultury aktivního stáří v programech měst a obcí Moravskoslezského kraje. In KOLIBOVÁ, H. a kol. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 8-16. ISBN 978-80-7248-789-9.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A, CHMELAŘOVÁ, M. a kol. Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity: IV. ročník mezinárodní vědecké konference, Opava, 9. listopadu 2012: sborník anotací s příspěvky na CD-ROM. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 29 s. CD-ROM s příspěvky. ISBN 978-80-7248-794-3.
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. Dimenze užívání internetu a jeho služeb ve světle výzkumu sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 81- 93. ISBN 978-80-7248-697-7. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M. a KOLIBA, F. Strategické řízení v oblasti digitalizace Evropy. In: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie [CD-ROM]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 177-187. ISBN 978-80-7248-696-0. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M. Digitalizace veřejné správy v České republice. Verejná správa a spoločnosť. 2011, roč. 12, č. 1, s. 125-129. ISSN 1335-7182.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBA, F. Užití moderních a informačních technologií. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010, s. 127-141. ISBN 978-80-7248-612-0. (podíl 50 %)
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBA, F. Moderní komunikace v globální síti. In Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Eds. V. Juříčková a kolektiv. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010, CD-ROM s příspěvky. ISBN 978-80-7248-613-7.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Kvalita života a informační a komunikační technologie. In Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Eds. A. Václavíková, M. Chmelařová. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2009, CD s. 31-34. ISBN 978-80-7248-552-9.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Učíme jinak s ICT? In Informatika v škole a v praxi. Eds. I. Čermák a kolektiv. 1 vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2008, s. 28-36. ISBN 978-80-8084-362-5.
 • CHMELAŘOVÁ, M., TRETEROVÁ, E. Využití aplikace FreeMind v projektovém vyučování. In Informatika v škole a v praxi. 1 vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2007, s. 46-51. ISBN 978-80-8084-222-2.
 • CHMELAŘOVÁ, M. ICT a změna výuky jako motivační prvek. In Informatika v škole a v praxi. 1. vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2006, s. 140-146. ISBN 80-8084-112-8.
 • CHMELAŘOVÁ, M. Moderní metody práce s talenty v ICT. In Informatika v škole a v praxi. 1. vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2005. s. 109-114. ISBN 80-8084-038-5.

Výzkumné zprávy:

 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V. Internet věcí a chytrá místa v kraji. Závěrečná zpráva výsledku projektu TA ČR [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020 [cit. 30.06.2020].  Dostupné z https://projekt-tacrcev.fvp.slu.cz/mono/VZ_MSK.pdf.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji - Specializovaná mapa výsledek TD020048V003. Závěrečná zpráva výsledku projektu TA ČR [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/msk.html.
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Kvalita života v regionu Opava - Specializovaná mapa výsledek TD020048V004. Závěrečná zpráva výsledku projektu TA ČR [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. 
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví v MSK. Závěrečná výzkumná zpráva pro Moravskoslezský kraj [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015]. 
 • CHMELAŘOVÁ, M., KOLIBOVÁ, H., JUŘÍČKOVÁ, V., ŽÁČKOVÁ, J., KAMRÁDOVÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, A. Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví v regionu Opava. Závěrečná zpráva pro Opavu [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 28. 12. 2015].