Ing. Lucie Chmelařová

Email: lucie.chmelarova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Referát pro ediční činnost

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro vědu

Referát pro ediční činnost

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 144

Místnost

01

C-424