Ing. Lucie Chmelařová

Email: lucie.chmelarova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro vědu

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro vědu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 144