Bc. Zlatuše Krpcová

Email: zlatuse.krpcova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Sekretářka

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 170

Místnost

01

C-514