Telefonní kontakty

01

+420 553 684 169

Místnost

01

C-335

Ing. David Korpas, Ph.D.

Email: david.korpas@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství