prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Email: pavel.muhlpachr@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Telefonní kontakty

Místnost

01

C-516