Telefonní kontakty

01

+420 553 684 165

Místnost

01

C-336

PhDr. Hana Heiderová, PhD.

Email: hana.heiderova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav ošetřovatelství

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav ošetřovatelství