Telefonní kontakty

01

+420 553 684 121

Místnost

01

C-210

Bc. Klára Truparová

Email: klara.truparova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti