Mgr. Jana Bortlíková

Email: jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek proděkana pro vědu

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Úsek proděkana pro vědu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 142

Místnost

01

C-413