Telefonní kontakty

01

+420 553 684 187

Místnost

01

C-419

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Email: lubomir.hlavienka@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a regionální politiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a regionální politiky