Ústav pedagogických a psychologických věd

Hlavní řešitelka projektu:

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd)

Spoluřešitelé projektu:

Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.