Ústav pedagogických a psychologických věd

PROJEKT MSK - Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji

msk.png