Ústav pedagogických a psychologických věd

Světový den boje proti AIDS

V rámci světového dne boje proti AIDS, který je vyhlášen vždy na 1. prosinec, se studenti 1. ročníku oboru Sociální patologie a prevence zapojili do kampaně Červená stužka, která se každoročně koná pod záštitou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a České společnosti AIDS pomoc. Akce se konala 3. 12. 2007.