Ústav pedagogických a psychologických věd

O sexuální výchově v základní škole diskutovali pedagogové i lékaři

Průkopník pohlavní výchovy u nás Karel Jaroslav Obrátil (1866 – 1945) a sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc. Dvě nejfrekventovanější jména semináře Realizace sexuální výchovy v základní škole, který v aule Slezské univerzity v pondělí 2. března 2009 uspořádal Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik. Jeho součástí se stal též křest knihy K. J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty.
„Název díla, o jehož knižní podobu se v závěru loňského roku zasloužila tiskárna a vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí, nepovažuji za nikterak nadsazený. Vždyť Obrátil je osobností, jejíž rozměr začínáme plně doceňovat teprve nyní,“ uvedl na adresu hukvaldského rodáka autor jeho biografie doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. „Proto mu v programu semináře zcela právem patřilo čestné místo,“ vysvětlil dále doc. Janiš z pozice vedoucího pracoviště, které užitečné setkání s podporou společností Teva, Kofola a Johnsson & Johnsson připravilo.
„Na Slezskou univerzitu jezdím rád, protože se mi zdá, že tu sexuální výchově věnují potřebnou péči,“ potvrdil předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu dr. Uzel, jehož referát se těšil velké pozornosti také ze strany studentů bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence. „Už jsem v Opavě přednášel i pro Univerzitu třetího věku a ze setkání se zdejšími posluchači, ať už jde o generace narozené později nebo dříve, si pokaždé odnáším příjemné pocity. Nejinak tomu je i tentokrát,“ zhodnotil zájem a ostatní odborná vystoupení Uzel. O další referáty k tématu se postarali lékaři MUDr. Petr Kovář z Gynprenatalu Havířov, MUDr. Zuzana Hotová z Fakultní nemocnice Ostrava a pracovnice Ústavu pedagogických a psychologických věd PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková a Mgr. Magda Hermanová.
„Rodinná a sexuální výchova patří k tématům, která jsou předmětem odborného zájmu pracovníků našeho ústavu. A tak toto setkání nebylo určitě na dlouhou dobu posledním,“ konstatoval po jeho skončení doc. Janiš.

ad foto:
Sexuologové Mudr. Radim Uzel, CSc., (vpravo) a MUDr. Petr Kovář při křtu knihy Kamila Janiše „K. J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty“ v aule Slezské univerzity v Opavě.

UZEL.JPG