Ústav pedagogických a psychologických věd

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě  pořádá dne 6. prosince 2012 II. ročník konference  „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“.

Pozvánka

Hlavní referáty

Návratka (přednášející)

Návratka (posluchači)

Závazné pokyny pro autory příspěvků

 

K úspěchu konference přispěl hlavně dobrý výběr přednášejících (inoviny, 13. 12. 2012)