Ústav pedagogických a psychologických věd

Ošetřovatelské dny prevence

pozvánka

Studenti studentům

 

Cyklus přednášek "Pohledy do praxe"

 

Cyklus přednášek "Člověk pod lupou společenských disciplín"

 

Konference o problematice rodiny

 

Senioři v lavicích

 

Hudba ve službách terapie - program

 

Konference "Preventivně na prevenci"

 

Konference „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“

 

Studentský filmový půlmaraton

 

Workshop Dobrovolnictví u nás a v nás

 

Mezinárodní konference "Warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego (dokonania i perspektywy)"

ve spolupráci s Uniwersytet Wroclawski v Polsku - 2010


Pracovní seminář "Realizace sexuální výchovy v základní škole"

 

Světový den boje proti AIDS