Ústav pedagogických a psychologických věd

Kontakty

Úřední hodiny sekretariátu ÚPPV

Pondělí 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.
Úterý
Středa 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.
Čtvrtek
Pátek 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.

 

 

Vedení ústavu

 

Vedoucí ústavu


doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 151
E-mail: jitka.skopalova (at) fvp.slu.cz


 

Tajemník ústavu


PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 155
E-mail: edita.ondrejova (at) fvp.slu.cz


Sekretariát

Bc. Eva Sladká

Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 150
E-mail:

eva.sladka (at) fvp.slu.cz

 

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Zaměření:
Telefon:

+420 553 684 152

E-mail: hana.vykopalova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019: dle individuální domluvy s vyučujícím
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Zaměření: pedagogika
Telefon:

+420 553 684 152

+420 553 684 147

E-mail: doc.kamil.janis (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h. c.

Zaměření: pedagogika, andragogika
Telefon: +420 553 684 156
E-mail: juraj.kalnicky (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Zaměření: sociální patologie a prevence
Telefon: +420 553 684 151
E-mail: jitka.skopalova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Zaměření: psychologie
Telefon: +420 553 684 158
E-mail: eva.urbanovska (at) fvp.slu.cz.
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:

doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Zaměření: psychologie pro pomáhající profese, vývojová psychologie, poradenství v sociální práci pro děti a dospívající, didaktika psychologie
Telefon: +420 553 684 157
E-mail: maria.vasutova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Zaměření: pedagogika
Telefon: +420 553 684 155
E-mail: edita.ondrejova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
Zaměření: pedagogika volného času, dějiny pedagogiky
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: kamil.janis (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:

Phdr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Zaměření:
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: vladimira.kocourkova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019: dle individuální domluvy s vyučujícím
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Zaměření: psychologie, speciální pedagogika
Telefon: +420 553 684 120
E-mail: marta.kolarikova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Zaměření: psychologie
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: silvie.quisova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Zaměření: Filozofie, etika
Telefon: +420 553 684 158
E-mail: pslovacek (at) seznam.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:
Mgr. Barbora Tallová
Zaměření: Andragogika
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: barbora.tallova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2018/2019:

 

Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSRP FVP petr.fabianfvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚO FVP jana.haluzikovafvp.slu.cz
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
ÚVSRP FVP igor.hendrychfvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janakfvp.slu.cz
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP janakfvp.slu.cz
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. ÚHV FPF zdenek.jirasekfpf.slu.cz
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Výzkumné centrum pro sociální začleňování martin.kalejafvp.slu.cz
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. ÚVSRP FVP eva.ondrejovafvp.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚSES FVP igor.palusfvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSRP FVP

miroslav.pilat@seznam.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚO FVP zdenka.rimovska@fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSRP FVP marie.sciskalovafvp.slu.cz

Externí vyučující

Vyučující E-mailová adresa Konzultační hodiny:
MUDr. Ivana Drastichová pouze po předchozí domluvě
Mgr. Kateřina Jančíková
katerina.jancikova(at)fvp.slu.cz pouze po předchozí domluvě
Mgr. Petra Kostruhová

petra.kostruhova(at)fvp.slu.cz

pouze po předchozí domluvě

PhDr. Květoslava Krajčová k.krajcova(at)seznam.cz pouze po předchozí domluvě
MUDr. Dagmar Malotová, MBA pouze po předchozí domluvě
PhDr. Ivana Strossová pouze po předchozí domluvě
prof. PhDr. Dušan Šimek pouze po předchozí domluvě
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. pouze po předchozí domluvě

 

You'll need Skype CreditFree via Skype