Ústav pedagogických a psychologických věd

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.
Úterý
Středa 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.
Čtvrtek
Pátek 8.00 - 10.30 hod. 13.00 - 14.00 hod.

 

Vedení ústavu

 

Vedoucí ústavu


doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Jitka-Skopalova
Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 151
E-mail: jitka.skopalova (at) fvp.slu.cz


 

Tajemník ústavu


PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. UPPV-Ondrejova.jpg
Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 155
E-mail: edita.ondrejova (at) fvp.slu.cz


Sekretariát

Bc. Eva Sladká
Sladka2.jpg
Adresa: Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 150
E-mail:

eva.sladka (at) fvp.slu.cz

 

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Kamil-Janis
Zaměření: pedagogika
Telefon:

+420 553 684 152

+420 553 684 147

E-mail: doc.kamil.janis (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 středa 8.55-9.40 hod.
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Zaměření: speciální pedagogika, multikulturní výchova, sociologie, sociální patologie a deviace
Telefon: +420 553 68 4 153
E-mail: martin.kaleja (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

pondělí 10.00-11.30 hod., příp. po e-mailové domluvě

doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof. h. c.
Juraj-Kalnicky
Zaměření: pedagogika, andragogika
Telefon: +420 553 684 156
E-mail: juraj.kalnicky (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 do 9. 2. 2018 po domluvě e-mailem
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Jitka-Skopalova
Zaměření: sociální patologie a prevence
Telefon: +420 553 684 151
E-mail: jitka.skopalova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 úterý 9.00-10.30 hod., další po e-mailové domluvě

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Urbanovská Eva
Zaměření: psychologie
Telefon: +420 553 684 158
E-mail: eva.urbanovska (at) fvp.slu.cz.
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 čtvrtek  9.00-9.30 hod. a 14.00-15.00 hod., další konzultace dle osobní domluvy

doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Zaměření: psychologie pro pomáhající profese, vývojová psychologie, poradenství v sociální práci pro děti a dospívající, didaktika psychologie
Telefon: +420 553 684 157
E-mail: maria.vasutova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 úterý 10.35-11.20 hod., ve zkouškovém období jen po dohodě s vyučujícím
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. UPPV-Ondrejova.jpg
Zaměření: pedagogika
Telefon: +420 553 684 155
E-mail: edita.ondrejova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018
čtvrtek 8.05-8.50 hod.
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. Kamil-Janis-ml
Zaměření: pedagogika volného času, dějiny pedagogiky
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: kamil.janis (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

ve zkouškovém období po domluvě


Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Marta-Kolarikova
Zaměření: psychologie, speciální pedagogika
Telefon: +420 553 684 120
E-mail: marta.kolarikova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 středa 10.35–11.20 hod.
pátek pro studenty KS dle vzájemné dohody
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. image-inline
Zaměření: psychologie
Telefon: +420 553 684 159
E-mail: silvie.quisova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 úterý 10.30-12.30 hod., pro studenty KS po domluvě
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Zaměření: Filozofie, etika
Telefon: +420 553 684 158
E-mail: pslovacek (at) seznam.cz
Osobní stránka: odkaz
Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 středa 10.30-11.00 hod.

 

Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSRP FVP petr.fabianfvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚO FVP jana.haluzikovafvp.slu.cz
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
ÚVSRP FVP igor.hendrychfvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janakfvp.slu.cz
PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP janakfvp.slu.cz
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. ÚHV FPF zdenek.jirasekfpf.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚSES FVP igor.palusfvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSRP FVP

konzultace:

ČT 10.30-11.20 hod.

miroslav.pilat@seznam.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚO FVP zdenka.rimovska@fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSRP FVP marie.sciskalovafvp.slu.cz

Externí vyučující

Vyučující E-mailová adresa Konzultační hodiny pro ZS 2017/2018:
plk. PhDr. Petr Častulík kontakt: 724 205 330
Mgr. Barbora Dajčová
barbora.dajcova(at)fvp.slu.cz čtvrtek 17.15-18.00 hod.
MUDr. Ivana Drastichová

13. 10. 2017  11.25-12.10 hod.

1. 12. 2017 11.25-12.10 hod.

(pouze po předchozí domluvě)

Mgr. Kateřina Jančíková
katerina.jancikova(at)fvp.slu.cz
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
vladimira.kocourkova(at)upol.cz
Mgr. Petra Kostruhová

petra.kostruhova(at)fvp.slu.cz

pátek

(po předchozí domluvě)

doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. b.koukola (at) seznam.cz
PhDr. Květoslava Krajčová k.krajcova(at)seznam.cz úterý 14.00-15.00 hod.
Mgr. et Mgr. Dana Křupalová LesakovaD(at)seznam.cz

čtvrtek 17.10 do 18.10 hod. (po předchozí domluvě)

PhDr. Ivana Strossová středa 17.10 do 18.10 hod. (po předchozí domluvě)
Mgr. Lucie Šimečková lucie.simeckova(at)fvp.slu.cz
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

 

You'll need Skype CreditFree via Skype