prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

děkan

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

pověřena vedením agendy pro studijní a sociální záležitosti

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

pověřen vedením agendy pro vědu

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

pověřena vedením agendy pro nelékařské obory

Ing. Josef Vícha

tajemník

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu fakulty