prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

děkan

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.

proděkan pro rozvoj a zahraničí

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

proděkanka pro nelékařské obory a pověřená agendou vědy

Ing. Josef Vícha

tajemník

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu fakulty